- vozeći se jadranskom magistralom dogodila mi se nesreća koja se ne bi nikada dogodila, da nisam napravio glupost/grešku u vidu ugradnje jeftinih ,nekvalitetnih kineskih nogica/fuzića, koji mi je puknuo u zavoju i glavni je uzrok pada.
- druga stvar koja se poklopila u tom padu je i moj način vožnje,u zavoju težište prebacivam na što nižu točku, a to je nožni oslonac/fuzić
- treća stvar , u vožnji uvijek imam 2 prsta na ručici od prednje kočnice zbog brže reakcije u vožnji, i kod ovog pucanja nogice/fuzića pri padu sa motora sam nekontrolirano stisao prednju kočnicu.
- dobronamjeran savijet za druge vozače, ne kupujte i ne ugrađujte nekvalitetne jeftine kineske proizvode na glavne komponente motora - ručica kočnica- nogica/fuzića - kočionih diskova/pločica

- while driving slowly on the Adriatic highway, an accident happened to me that would never have happened, if I had not made a foolish mistake in the form of installing cheap, low-quality Chinese legs / footrest, which broke in my bend and is the main cause of the fall.
- the other thing that coincided in that fall is my way of driving, in the bend I shift the center of gravity to the lowest possible point, and that is the footrest
- third thing, while driving I always have 2 fingers on the handle from the front brake due to faster reaction while driving, and with this cracking of the foot / fuzzy when falling from the engine I uncontrollably squeezed the front brake.
- well-intentioned advice for other drivers, do not buy or install low-quality cheap Chinese products on the main engine components - brake lever- footrest - brake discs/pads